حمل قیر به صورت فله به دو شکل امکان پذیر می باشد در روش اول با استفاده از تانکرهای حمل قیر برای مسافتهای متوسط روش بسیار مقرون به صرفه میباشد و در روش دوم برای مسیرهای طولانی به مقاصد صادراتی استفاده از کشتی های فله بر بسیار مرسوم می باشد.