قیر تولیدی در واحد قیرسازی پس از اخذ تاییدیه های لازم از واحد کنترل کیفیت ، از طریق لوله کشی های انجام شده ، به سمت سه میدان مظروف سازی که هر یک دارای دو مخزن ذخیره ، که در مجموع به ظرفیت 360 تن می باشند ، انتقال می یابد . هر یک از میادین ظرفیتی در حدود 6200 بشکه در حدود 1000 تن قیر را داراست.

بر اساس زمان سنجی صورت گرفته از طریق میادین فوق شرکت قادر به آماده سازی و ارسال روزانه (با احتساب یک شیفت کاری 12 ساعته ) 7750 بشکه معادل حدودی 1500 تن قیر بصورت مظروف می باشد ، که این ظرفیت با افزایش نیروی انسانی و زمان کار قابل افزایش می باشد.

همچنین این شرکت با دارا بودن دستگاه های مجهز قابلیت مظروف قیر در جامبوبگهای یک تنی، 375 کیلوگرمی و 300 کیلوگرمی را جهت صادرات به بازارهای هدف دارا میباشد.