طیف وسیع محصولات

طیف وسیع محصولات

این شرکت تمامی زیرمجموعه های قیر

از جمله :
Penetration Grades , Viscosity Grades

سیستم مدیریت زیست محیطی

سیستم مدیریت زیست محیطی

بر اساس استاندارد

  2015: 9001 ISO

قیمت گذاری رقابتی

قیمت گذاری رقابتی

این شرکت بدون به خطر انداختن کیفیت به صرفه  ترین قیمت رقابتی را برای مشتریان خود فراهم مینماید

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی

سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایی

بر اساس گواهی استاندارد اروپا CE

cropped-LOGO.png

قطره انرژی آوند تهران

خدمات ما


خدمات ما به عنوان یک تامین کننده عمده در صنعت قیر بر پایه کیفیت، تجربه و زمان تحویل به موقع استوار است

واحد مظروف سازی


q5
q4
q2
q1

واحد تولید


فرآیند کار


_بورس ۲